Příklady dobré praxe

Nařízení obce Dolní Břežany, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

OSTRAVA 360° Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů