Vzory žádostí

Stavební úřad

Pro reklamy v souvisle zastavěném území

Má reklama povolení?

Žádost o informaci

Jak pokračuje řízení o odstranění?

Žádost o informaci

Podnět nadřízenému úřadu

Žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti

Další žádosti

  • Jak pokračuje prošetření nečinnosti?
  • Podnět k přezkumnému řízení
  • Jak pokračuje přezkumné řízení?

Silniční správní úřad

Pro reklamy mimo souvislé zastavěné území

Má reklama povolení?

Žádost o informaci a podnět k odstranění