Užitečné odkazy

Zákony, vyhlášky, nařízení

Nařízení Ministerstva vnitra, kterým se definují skutečnosti, které mohou jinak narušit provoz na pozemních komunikacích

Pražské stavební předpisy (od strany 165)

Zákon o pozemních komunikacích

Metodické příručky, analýzy

Aktuální otázky reklamních zařízení

Kuchařka kultivace českých měst

Metodická příručka Reklamní zařízení a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Odstraňování nelegálních reklamních ploch podél silnic Jak na to?

Právní aspekty reklamních zařízení v oblasti pozemních
komunikací

Právní úprava prostředků ochrany před vizuálním smogem

Stavba v ochranném pásmu

Občanské iniciativy

Přidej se a strhni to

Nechceme billboardy u dálnic a silnic

Vizuální smog.info

Brno bez vizuálního smogu

Vizuální smog v Budějovicích

Vizuální smog v Plzni

Kverulant